งานบริการ

  • Webinar
  • > WEBINAR วันที่ 3 กันยายน 2564 เรื่อง การวิเคราะห์หาโอกาสในการปรับปรุงและผลตอบแทนทางการเงิน (Identifying OFIs and Financial Return Analysis)

วันที่ 3 กันยายน 2564 บริษัท ยูอีอี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัด Webinar เรื่อง การวิเคราะห์หาโอกาสในการปรับปรุงและผลตอบแทนทางการเงิน (Identifying OFIs and Financial Return Analysis) ท่านสามารถ

  • Download เอกสารประกอบ Webinar โดย Click ที่ปุ่ม ดาวน์โหลดไฟล์ ด้านข้าง
  • Download คลิปการบรรยายโดย Copy URL ด้านล่างไปใส่ใน Web Browser ของท่าน

Copy URL --> https://drive.google.com/file/d/1MoWv1EsSQIrzR1IGH7DsguLOCBOI9YDn/view?usp=sharing