งานบริการ

  • Webinar
  • > WEBINAR วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เรื่อง การกำหนดแผนฝึกอบรมด้านพลังงานขององค์กร (Developing Organization Energy Training Plan)

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 บริษัท ยูอีอี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัด Webinar เรื่อง การกำหนดแผนฝึกอบรมด้านพลังงานขององค์กร (Developing Organization Energy Training Plan) ท่านสามารถ

  • Download เอกสารประกอบ Webinar โดย Click ที่ปุ่ม ดาวน์โหลดไฟล์ ด้านข้าง
  • Download คลิปการบรรยายโดย Copy URL ด้านล่างไปใส่ใน Web Browser ของท่าน

Copy URL --> https://drive.google.com/file/d/1bYOd7fJM9arKiddFgDQPQ2YZT1OfljjB/view?usp=sharing