งานบริการ

  • Webinar
  • > WEBINAR วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การกำหนดแผนประหยัดพลังงานขององค์กร (Developing Organization Energy Saving Action Plan)

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 บริษัท ยูอีอี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัด Webinar เรื่อง การกำหนดแผนประหยัดพลังงานขององค์กร (Developing Organization Energy Saving Action Plan) ท่านสามารถ

  • Download เอกสารประกอบ Webinar โดย Click ที่ปุ่ม ดาวน์โหลดไฟล์ ด้านข้าง
  • Download คลิปการบรรยายโดย Copy URL ด้านล่างไปใส่ใน Web Browser ของท่าน
    Copy URL --> https://drive.google.com/file/d/1byCcatEbrIc6rjlIJG8o4KoN_2lHRdDD/view?usp=sharing